Eskilstuna Stora Sundby solpark

Solpark i stora Sundby

Solparken i Stora Sundby, Eskilstuna, som började byggas i oktober 2023, står nu färdig och redo att bidra till en hållbar energiframtid.

Vad är additionalitet?

solenergi, solpark

Additionalitet innebär att ny förnybar el produceras, till exempel i form av solparker, och tillförs till elnätet och gör hela elnätet mer miljömässigt hållbart.

Vad är ursprungsgaranti?

Certifikat som visar från vilken kraftkälla elen kommer kallas för ursprungsgarantier, Guarantees of Origin (GO eller GoO). Ursprungsgarantier utfärdas för alla typer av elproduktion, men vi är så klart bara intresserade av el från förnybara energikällor – närmare bestämt från solenergi.

Markägare

Är du markägare och intresserad att arrendera ut mark för minst 20 hektar? Skicka din intresseanmälan till oss så kontaktar vi dig. 

Intresserad av PPA?

Har du frågor om elköpsavtal för företag eller vill du teckna elavtal från en av våra solcellsparker till er organisation eller företag? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.