Vad är additionalitet?

Additionalitet innebär att ny förnybar el produceras, till exempel i form av solparker, och tillförs till elnätet och gör hela elnätet mer miljömässigt hållbart. PPA-avtal driver på övergången från koldioxidintensiv elproduktion till förnybar energi. Genom att säkra intäkter till utvecklare som Turn Energy kan fler koldioxidfria energiprojekt byggas, och du som kund bidrar till energiomställningen och får samtidigt både stabilitet och förutsägbarhet för din elförsörjning – till ett konkurrenskraftigt pris.

solenergi, solpark

Vad är additionalitet?

Additionalitet innebär att ny förnybar el tillförs till elnätet och andelen förnybar energi ökar. Ta till exempel ett PPA-avtal. När ditt bolag tecknar ett PPA-avtal med Turn Energy säkerställer du att förnyelsebara energikällor finansieras, utvecklas och byggs. Den förnybara elen som produceras adderas sedan till elnätet. Du köper därmed inte bara miljövänlig el genom till exempel ursprungsgarantier, utan bidrar även aktivt till fler gröna energiprojekt.

Varför är additionalitet viktigt?

Energiintensiva företag och organisationer står för en hög andel av Sveriges elförbrukning. Elbehovet kommer inte heller att minska, det kommer att öka. Smarta energilösningar med el från förnybara källor är därför viktiga för att klara den gröna omställningen. PPA-avtal som bidrar till additionalitet möjliggör en långsiktig hållbar elkonsumtion och spelar en betydande roll för en positiv utveckling. Företag eller  organisationer tar på så sätt ansvar för miljön och klimatmålen, och får samtidigt en ekonomisk stabilitet genom att säkra tillgången på el till ett rimligt pris. Med additionalitet kan vi nå klimatmålen om hundra procent förnybar energi.

Hur får man additionalitet?

Intresset bland företag att teckna långsiktiga energiköpsavtal med solenergibolag som Turn Energy ökar och det bidrar i sin tur till ökad additionalitet. När du tecknar ett PPA-avtal med Turn Energy kan vi utveckla och förvalta solparker samt producera mer hållbar energi i närområdet. Det ökar och säkrar tillgången av förnybar el på det svenska elnätet.

Markägare

Är du markägare och intresserad att arrendera ut mark för minst 20 hektar? Skicka din intresseanmälan till oss så kontaktar vi dig. Mellan 1 juli och 12 augusti 2024 har vi semesterstängt, så vår återkoppling kan ta längre tid än vanligt.

Intresserad av elköpsavtal för företag (PPA)?

Har du frågor om elköpsavtal för företag eller vill du teckna elavtal från en av våra solcellsparker till er organisation eller företag? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Mellan 1 juli och 12 augusti 2024 har vi semesterstängt, så vår återkoppling kan ta längre tid än vanligt.