Vad är ursprungsgaranti?

Certifikat som visar från vilken kraftkälla elen kommer kallas för ursprungsgarantier, Guarantees of Origin (GO eller GoO). Ursprungsgarantier utfärdas för alla typer av elproduktion, men vi är så klart bara intresserade av el från förnybara energikällor – närmare bestämt från solenergi.

Vad är ursprungsgarantier?

Ursprungsgarantier är elektroniska dokument som visar på vilket sätt elen har producerats. För varje megawattimme (MWh) producerad förnybar energi tilldelas elproducenten en ursprungsgaranti av staten. Elproducenten kan sedan sälja ursprungsgarantierna till en elleverantör som vill ha en garanti för hur elen är producerad. Syftet är helt enkelt att kunna visa elköparen att den är miljövänlig. När elleverantören har sålt motsvarande mängd el som ursprungsgarantierna omfattar annulleras de.

Varför är ursprungsgaranti viktigt?

Förnybar, klimatsmart, miljövänlig, hållbar, fossilfri – el kommer med många olika benämningar. Garantierna finns för att säkerställa elens ursprung och i vårt fall garantera att den kommer från en förnybar källa, nämligen solen. Ursprungsgarantierna säkerställer att lika mycket förnybar el har producerats som våra elanvändare har köpt. Detta ger dig som kund en möjlighet att välja el på fler grunder än priset. Ju fler elanvändare som efterfrågar ursprungsmärkt el, desto snabbare kommer vi att klara omställningen till en mer hållbar elanvändning.

Hur får man ursprungsgarantier?

Lagen om ursprungsgarantier reglerar elens ursprung på den svenska elmarknaden och hanteras av Energimyndigheten och Svenska Kraftnät. Elproducenter ansöker om ursprungsgarantier hos Energimyndigheten och när ansökan är godkänd utfärdas de av Svenska Kraftnät. Ursprungsgarantier finns bara i elektronisk form. Internationella ursprungsgarantier kallas EECS-ursprungsgarantier. Alla elanvändare har rätt att få information om elens ursprung och vilken miljöpåverkan elproduktionen medför. Elhandelsföretag ska därför redovisa elens ursprung så att du som elanvändare kan välja vilken el du vill ha för att täcka ditt elbehov.

Markägare

Är du markägare och intresserad att arrendera ut mark för minst 20 hektar? Skicka din intresseanmälan till oss så kontaktar vi dig. Mellan 1 juli och 12 augusti 2024 har vi semesterstängt, så vår återkoppling kan ta längre tid än vanligt.

Intresserad av elköpsavtal för företag (PPA)?

Har du frågor om elköpsavtal för företag eller vill du teckna elavtal från en av våra solcellsparker till er organisation eller företag? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Mellan 1 juli och 12 augusti 2024 har vi semesterstängt, så vår återkoppling kan ta längre tid än vanligt.