Solenergi är en del av morgondagens skörd på Brene Gård

Hem » Våra projekt

Brene Gård i Vingåker

Ett projekt av Turn Energy

Mats arrenderar ut sin mark och bidrar till mer solenergi i Sverige.

Vi bygger solcellsparker på lågproducerande outnyttjad mark och påskyndar därmed Sveriges omställning mot förnybar energi. Vi planerar, bygger, förvaltar och driver solparkerna och säljer den producerade elen till svenska företag. Genom att Turn Energy är ett IPP kan våra markägare känna sig trygga att vi stannar kvar, från det inledande planeringsstadiet ända tills parkerna når slutet av sin ekonomiska livslängd efter ca 45 år. 

PPA Elhandelsavtal, markägare, markarrende

Dålig jord fick Mats
att blicka mot solen

Svikande lantbruk har fått bönder att vädja mot skyn sedan urminnes tider. När lönsamheten för Mats Schörlings KRAV-grisar sjönk lyfte han blicken mot himlen. Genom att arrendera ut sin lågproducerande åkermark till Turn Energys 62 hektar stora solcellspark förbättrar han avkastningen på sin jord samtidigt som han möjliggör produktion av grön energi.

Om projektet

Utforska Brene Gård i Vingåker där Turn Energy bygger 62 hektar solcellspark

Svårbrukad jord

Gårdagens sämsta åkermark avkastningsmässigt.
Normalt varvas här odling av vall och spannmål, men
har generellt dåligt tillväxt.

Etapp 1

En fin, öpppen och plan markyta utan skuggzoner
som ligger i närhet av riksväg 51 när du passerar
Vingåker.

Etapp 2

Solcellsparken ansluts till vattenfalls
regionnätsstation. Pga. av storleken på solcellsparken
krävs en ny transformator för att kunna ta emot all
producerad el.

Om marken

En slät och soldränkt del av gården med blandad
skog och åkermark. Lätt att markbereda och sköta
över tid. Pertfekt ytra att bygga solcellspark på.

Solcellspark
i två etapper

Etapp 1

Yta: 12 hektar
Antal paneler: ca 13 600 st
Generering: 9 250 000 kWh/år (ca 4750 elbilar/år)
Byggstart: 2028
Elnätsanslutning: 2028

Etapp 2

Yta: 50 hektar
Antal paneler: ca 56 700 st
Generering: 39 139 100 kWh/år
Byggstart: 2028
Elnätsanslutning: 2028

”Jag behöver en motor i mitt företag som klarar av höga räntor. Därför har jag valt att arrendera ut min sämsta åkermark till Turn Energy.”

– Mats Schörling, ägare Brene Gård

Åkermarken får
återhämta sig

Som markägare ingår du i ett arrende på 45 år med låg påverkan på marken och tyst, utsläppsfri elproduktion. Enkel omställning till jordbruk när arrendet upphör.

Ökad biologisk
mångfald

En ängsfröblandning sås in mellan panelerna på markerna för att skapa en öppen och vacker miljö där pollinerare och djur stortrivs.

Mindre slitage,
mer fritid

Minskat underhåll och annat jordbruksarbete leder till reducerat slitaget på maskiner och Mats får istället mer tid över till annat.

Åkermarken får
återhämta sig

Gården skyddar sig mot dalar i konjunkturer genom att, förutom markarrendet, ingå i ett avtal som ger Mats en del av elförsäljningen.

Vanliga frågor & svar

FAQ

Svar:
Som markägare får du en intäkt när arrendet startar, alltså när Turn Energy kliver in på marken. Du har
även möjlighet att utöver det årliga markarrendet ingå ett produktionsarrendeavtal där en del av den
årliga omsättningen av den producerade solelen betalas till dig.

Svar:
Våra solcellsparker är utsläppsfria och har låg påverkan på marken vilket gör att din jord får vila. Dessutom ger ett anläggningsarrende via oss en högre avkastning jämfört med ett jordbruksarrende till en annan lantbrukare.

Svar:
Genom att ingå i ett arrendeavtal med oss på binder du dig i 40–45 år. Våra solcellsparker kan ses som en trygg och långsiktig stabil investering, men till skillnad från exempelvis ett jordbruksarrende, som vanligtvis varar i 1–3 år, binder du upp dig under en längre period.

Svar:
Absolut! Du skapar öppna ytor i landskapet och slipper oroa dig för granbarkborrar, stormar och skogsbränder. Våra solcellsparker ger en trygg och årlig avkastning som gör att du slipper vänta 60–80 år då du normalt slutavverkar din skog.

Vill du samarbeta med oss?

Är du intresserad att arrendera ut mark för minst 20 hektar? Skicka din intresseanmälan till oss eller Anders Nilsson för direkt kontakt.

solpark, solproduktion, solcellspark, ppa

Markägare

Är du markägare och intresserad att arrendera ut mark för minst 20 hektar? Skicka din intresseanmälan till oss så kontaktar vi dig. 

Intresserad av PPA?

Har du frågor om elköpsavtal för företag eller vill du teckna elavtal från en av våra solcellsparker till er organisation eller företag? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.