Save the world from bad energy

Är du markägare och vill arrendera ut mark för solcellsparker?
Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Solenergi - Från
produktion till distribution

Turn Energy är specialiserade på att utveckla, driva och äga fristående solparker. I våra solparker, som finns på arrenderad mark, produceras energi som sedan säljs och distribueras till företag och organisationer som vill vara en del av omställningen till förnybar energi.

Solcell

Förtroende och stabilitet

Vi skiljer oss från många andra aktörer. Vi utvecklar, bygger och förvaltar solparkerna samt hanterar försäljningen av den genererade energin, det vill säga vi är s.k IPP (Independent power producers). Våra markägare kan känna sig trygga att vi stannar kvar, från det inledande planeringsstadiet ända tills parkerna når slutet av sin ekonomiska livslängd efter ca 45 år.

Solcellspark - en trygg affärsmodell för markägare

Som markägare kan du få en återkommande och stabil inkomst genom att hyra ut en del av din mark. Du kan välja mellan två olika arrendealternativ: ett fast arrende eller ett golvarrende. Vid golvarrende får du en procentuell del av anläggningens produktion, som aldrig kan vara lägre än ett visst minimumbelopp.
Oavsett vilket arrendealternativ du väljer kommer du att få en pålitlig och säker avkastning på din mark.

Åkermarken får
återhämta sig

Som markägare ingår du i ett arrende på 40 år med låg påverkan på marken och tyst, utsläppsfri elproduktion. Enkel omställning till jordbruk när arrendet upphör.

Ökad biologisk
mångfald

En ängsfröblandning sås in mellan panelerna på markerna för att skapa en öppen och vacker miljö där pollinerare och djur stortrivs.

Mindre slitage,
mer fritid

Minskat underhåll och annat jordbruksarbete leder till reducerat slitaget på maskiner och markägarna får istället mer tid över till annat.

Åkermarken får
återhämta sig

Gården skyddar sig mot dalar i konjunkturer genom att, förutom markarrendet, ingå i ett avtal som ger markägarna en del av elförsäljningen.

Markägare

Är du markägare och vill arrendera ut mark? Skicka in intresseanmälan till oss så kontaktar vi dig. Du kan också ringa oss på 018-59 18 00

Teckna grön el

Vill du teckna el från våra solcellsparker till er organisation eller företag? Kontakta Andreas Dahlin på andreas.dahlin@turnenergy.com