Hur går PPA processen till?

Hem » PPA process

Ett PPA (Power Purchase Agreement) är ett långsiktigt elavtal mellan en elproducent och företagskund. Kunden får tillgång till en stabil och förutsägbar försörjning av ren och prisvärd energi under avtalstiden. Genom att teckna ett PPA säkerställs att en specifik solcellspark blir realiserad. De bidrar också till en mer hållbar framtid genom skapandet av en ny solcellspark och additionalitet – en ökning av förnybar energi i världen.

Ett PPA löper under en längre period, ofta upp till tio år. Det gör såklart att processen inför tecknandet behöver vara genomtänkt och noga förberedd. Turn Energy har erfarenheten och kunskapen att lotsa våra kunder genom hela PPA-processen.

Så här går det till

  • vi ser över ditt energibehov, hållbarhetsmål och affärsmässiga förväntningar 
  • matchar dig med ett eller flera av våra solcellsprojekt
  • utvecklar och bygger solparker som överensstämmer med ditt energibehov
  • producerar solenergi och du köper förnybar el till fast pris under avtalets löptid

Vi börjar med att förstå kundens elbehov över dygnets timmar och med hänsyn till eventuell säsongsvariation.

Turn Energy matchar därefter kundens behov med ett erbjudande där vi ger möjlighet att teckna el från antingen en enskild solcellsanläggning eller från en portfölj av anläggningar om kunden har stor förbrukning.

Vi kommer överens om pris och övergripande förutsättningar för ett ömsesidigt elavtal, samt säkerställer att båda parter uppfyller krav på kreditvärdighet för finansiell säkerhet.

Därefter går vi in i en gemensam fas där vi erbjuder detaljerad information om aktuellt solcellsprojekt, varvid vi tecknar ett gemensamt intentionsavtal med övergripande information om volym, avtalstid, pris och leverans.

Den slutliga fasen är formuleringen av det legala PPA-dokumentet, en fas där båda parters juridiska representanter deltar.

PPA är en klimatmässig och ekonomisk smart lösning för att säkra energiintensiva företags elbehov. Du bidrar till utvecklingen av en mer miljövänlig elproduktion samtidigt som du får ett förutsägbart elpris.

Ett PPA är en långsiktig överenskommelse med en avtalsperiod som löper under flera år. Beräkna därför företagets elbehov både i dagsläget och hur det eventuellt kan komma att förändras i framtiden.

Förnybar energi är ett utmärkt tillskott i energimixen för de flesta stora elkonsumenter, vilket gör att ett PPA i stort sett alltid tecknas som ett komplement till befintligt elhandelsavtal.

Läs mer om prissättning och prissvängningar på elmarknaden.

Vill du veta mer om PPA, få vägledning eller enleda en process om att teckna ett PPA med Turn Energy? Kontakta oss så berättar vi mer om hur ditt företag eller din organisation kan få en stabil elförsörjning från en av våra solcellsparker till ett fast elpris – och samtidigt bidra till ett mer hållbart energisystem i Sverige.

Ett avtal mellan en elproducent och en elanvändare

PPA är ett avtal mellan en elproducent som Turn Energy och en elanvändare, vanligtvis företag med hög elkonsumtion. Elköpsavtalet ger företaget möjlighet att köpa en förutbestämd mängd solenergi till ett överenskommet pris under en avtalsperiod, som vanligtvis är 10 år.

Med PPA-avtal kan företag skydda sig mot prissvängningar på elmarknaden. Turn Energy äger och bygger solcellsparkerna samt står för drift och underhåll, medan kunden får en stabil försörjning av förnybar och prisvärd energi.

På en osäker energimarknad där elpriserna fluktuerar mycket ger PPA en effektiv och förutsägbar hantering av företagets eller organisationens elkostnader. Och andelen förnybar energi i världen ökar – inte sen, utan nu.

Intresserad av PPA?

Har du frågor om elköpsavtal för företag eller vill du teckna elavtal från en av våra solcellsparker till er organisation eller företag? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Markägare

Är du markägare och intresserad att arrendera ut mark för minst 20 hektar? Skicka din intresseanmälan till oss så kontaktar vi dig.