PPA prisättning & volym

Hem » PPA Pris

Med ett PPA-avtal får elköparen ett avtal som jämnar ut elpriset under avtalstiden och skyddar mot prissvängningar på elmarknaden. Det är också ett sätt för företag att påvisa sitt engagemang i den gröna omställningen när de tecknar PPA från förnybara energikällor som sol-eller vindkraft. PPA sträcker sig oftast över en längre tid, i Europa är det vanligt med avtal som löper i 10 år. Priset enas ofta som en fast kostnad per megawattimme.

Viktiga begrepp att ha koll på när du vill köpa förnybar energi.

  • Pay as produced
  • Ursprungsgaranti/GOo
  • Additionalitet

Det vanligaste hittills är att företag köper el enligt “as produced”. Det innebär att företag köper den el som produceras från i solcellsparken under den tid som solen lyser. All övrig tid kommer elen som behövs att levereras från företagets ordinarie elhandelsleverantör. I Sverige produceras det mesta av solenergin mellan mars och september. 

PPA-avtalen är oftast finansiella avtal, kända som “contracts for difference“. Elproducent och elköpare enas om ett fast pris för den el som genereras från vår solcellspark. Varje månad görs därefter en avräkning i efterhand, och beroende på om elpriset på spotmarknaden (via Nordpool) varit högre eller lägre under den aktuella tidsperioden, så får antingen elproducenten eller elköparen ersättning för mellanskillnaden. Elköparen betalar på det viset aldrig mer än det överenskomna priset i avtalet. 

Själva eldistributionen (och registreringen av producerad och konsumerad el) sköts via en så kallad balanspartner.

De flesta PPA sätts upp som finansiella avtal (även kallade virtuella PPA) vilket innebär att elköparen inte behöver byta vare sig balanspartner eller elhandelsleverantör. Det man behöver genomföra är att endast informera sin balanspartner/leverantör om att man har en mängd “solel” som ska in till bolaget. Resten är business as usual.

Det finns olika alternativ när det kommer till hur mycket energi man bör köpa. I ett “baseload-PPA” köper en kund en bestämd mängd energi under en specifik tidsperiod. Denna tidsperiod behöver inte nödvändigtvis vara ett helt år; det kan vara en dag, en vecka eller en månad. Ett annat alternativ är “as consumed”, där ett företag köper den exakta mängd energi de förbrukar.

Sammanfattningsvis så är 10 årigt fastpris Pay as produced det vanliga, men olika företag har olika behov och det finns utrymme för olika lösningar. Ursprungsgarantier ingår typiskt sett i priset och som är en stor anledning till att man väljer att teckna ett PPA. Dessutom skyddas företaget mot prissvängningar på elmarknaden samtidigt som de bidrar med mer förnybar energi i samhället – även kallat additionalitet.

Vi rekommenderar att man tecknar 20% av sin förbrukning med solenergi. Då har man nyttjat det bäst optimala av behovet. Resten rekommenderas att mixas med vind (sol och vind går fint i symbios med varandra). Alternativt kan man komplettera med vattenkraft och annan mix för säkra resten av förbrukningen när sol inte kan generera den mängd som efterfrågas.

Som elproducent behöver vi ta ställning till vilket pris vi kan producera en kilowattimme el. Beräkningen är komplex och styrs av många faktorer. Eftersom solparkerna finansieras helt privat, utan statliga bidrag, måste vi se till att varje projekt blir lönsamt.

Varje solpark är unik har sina egna förutsättningar. Vi måste tänka på om vi kan ansluta parken till ett elnät med tillräcklig kapacitet. Ibland kan det krävas att vi bygger ut och drar anslutningar långt till närmsta fördelningstation. Markens beskaffenhet är också viktig kuperad mark kan göra byggprocessen längre och dyrare. Andra faktorer som påverkar kostnaden inkluderar bland annat priset på solpaneler, byggkostnader, anslutningsavgifter, finansieringskostnader och markhyra till markägaren.

 
Företag som primärt söker efter stabilisering av elpriset tar ofta till sig information från olika håll för att göra sina analyser. De tittar på elprisprognoser och kostnader för prissäkringar för de kommande åren och utför nuvärdesbedömningar med utgångspunkt från ett avtalat PPA-pris. Efter detta bedömer de olika valmöjligheter och genomför anbudsförhandlingar. Elköparens huvudfokus ligger på att skapa jämn elpris till en prisvärd nivå, samt möjligheten att skapa additionalitet på energimarknaden, och även möjligheten att kunna visa vilken specifik solcellspark som tillgodoser deras elkonsumtion

Markägare

Är du markägare och intresserad att arrendera ut mark för minst 15 hektar? Skicka din intresseanmälan till oss så kontaktar vi dig. 

Intresserad av PPA?

Har du frågor om PPA eller vill du teckna elavtal från en av våra solcellsparker till er organisation eller företag? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.