Vad är PPA?

Hem » PPA – Vad är PPA?

Ta kontroll över dina energikostnader samtidigt som du bidrar till utbyggnaden av förnybar energi till det svenska samhället. Hur? Jo, genom att teckna ett PPA-avtal, Power Purchase Agreement.

PPA mellan en elproducent och en elförbrukare i tre punkter:

  • förnybar el till ett fast pris
  • volym enligt avtal
  • avtalsperiod enligt överenskommelse.

Ett avtal mellan en elproducent och en elanvändare

PPA är ett avtal mellan en elproducent som Turn Energy och en elanvändare, vanligtvis företag med hög elkonsumtion. Elköpsavtalet ger företaget möjlighet att köpa en förutbestämd mängd solenergi till ett överenskommet pris under en avtalsperiod, som vanligtvis är 10 år.

Med PPA-avtal kan företag skydda sig mot prissvängningar på elmarknaden. Turn Energy äger och bygger solcellsparkerna samt står för drift och underhåll, medan kunden får en stabil försörjning av förnybar och prisvärd energi.

På en osäker energimarknad där elpriserna fluktuerar mycket ger PPA en effektiv och förutsägbar hantering av företagets eller organisationens elkostnader. Och andelen förnybar energi i världen ökar – inte sen, utan nu.

En viktig faktor för att kunna utveckla förnyelsebara energikällor är just PPA-avtalen. PPA minskar elproducentens behov av bundet kapital och ger tillgång till projektfinansiering av solcellsparker genom att säkra intäkter under en längre period. Samtidigt får företag med stora energibehov möjlighet att redan i dag och på ett enkelt sätt säkra tillgång tilli miljövänlig energi till ett fast och konkurrenskraftigt elpris under lång tid, och kan marknadsföra sig som ett grönt och ansvarstagande bolag.

Med PPA-avtal byggs fler solcellsparker och förnybar el adderas till elnätet. Resultat: mindre fossila bränslen och fler förnybara energikällor.

När ett företag tecknar ett PPA-avtal utvecklar elproducenten en solcellsanläggning som täcker företagets elförbrukning och ger en förutsägbar elkostnad under avtalstiden. Turn Energy bygger, finansierar, driver och underhåller solparken, samt säkrar tillstånd och regelefterlevnad. Ett PPA-avtal har inga uppstartskostnader för kunden, som inte heller behöver ta hänsyn till olika tekniska och operativa risker. Kunden betalar helt enkelt bara för den el som produceras till ett överenskommet pris under avtalets löptid.

Markägare

Är du markägare och intresserad att arrendera ut mark för minst 20 hektar? Skicka din intresseanmälan till oss så kontaktar vi dig. 

Intresserad av PPA?

Har du frågor om elköpsavtal för företag eller vill du teckna elavtal från en av våra solcellsparker till er organisation eller företag? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.