Därför arrenderar markägare ut sin mark till solkraft

Allt fler markägare vill arrendera ut sin mark för att producera solenergi. Men vilka drivkrafter ligger egentligen bakom? I en ny undersökning som Turn Energy har genomfört svarar närmare hälften av de tillfrågade markägarna att ekonomiska skäl är den främsta anledningen till att de vill anlägga en solpark. Ett annat tydligt incitament är att man vill bidra till att mer förnybar energi produceras.

markägare arrendera ut sin mark till solkraft

Undersökningen visar att en stor andel av markägarna (47 procent) ser ekonomiska skäl som den främsta anledningen till att producera solkraft på sin mark. Många markägare ser med andra ord solenergiproduktion som en ny, god inkomstkälla. Nästan var tredje, 31 procent, vill arrendera ut sin mark till solenergi för att bidra till att mer förnybar energi produceras.

– Solenergi ska självklart inte ersätta jordbruk men många markägare har idag mark som står outnyttjad, vilket innebär att inkomster uteblir. Här ser vi att solenergiproduktion är ett utmärkt ekonomiskt komplement för exempelvis lantbrukare som har en bit mark där det inte går att odla. Att ha en sollcellspark innebär också en säker och långsiktig intäkt, samtidigt som du bidrar till att Sverige får mer förnybar energi, säger Gustav Alberius, utvecklingschef på Turn Energy.

En betydande andel av markägarna, 25 procent, vill också anlägga en solpark för att bättre använda mark som annars skulle stå outnyttjad.

solkraftsproduktion med Turn Energy

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes via webbenkät av Turn Energy bland svenska markägare under våren 2024 med totalt 29 svarande.

Resultat från undersökningen

Fråga: Vad var den främsta anledningen till att du ville arrendera ut din mark till solenergi?

  • Ekonomiska skäl: 47 %
  • Bidra till förnybar energiproduktion: 31 %
  • Möjlighet att utnyttja outnyttjad mark: 25 %
  • Annat: 2 %
 

Visst du att….

Enligt regeringen bör Sverige planera för att kunna möta ett elbehov på minst 300 TWh år 2045. Elbehovet väntas också öka kraftigt redan på kort sikt. Energimyndigheten, Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Trafikverket bedömer i en gemensam rapport att elanvändningen kan öka till 210 TWh år 2030. 

Efter ungefär 30 år med nästan oförändrad elanvändning kring 130–140 TWh, behövs nu alltså en snabb och kraftig ökning av elproduktionen för att möta den ökade efterfrågan. En solcellsanläggning på mark kan byggas och anslutas till elnätet på 12–18 månader, vilket är snabbare än något annat kraftslag. Därför är svenska markägare viktiga för energiproduktionen. Genom att arrendera ut sin lågproducerade mark till solkraftsproduktion kan de bidra till ökad energiproduktion.

Markägare

Är du markägare och intresserad att arrendera ut mark för minst 20 hektar? Skicka din intresseanmälan till oss så kontaktar vi dig. Mellan 1 juli och 12 augusti 2024 har vi semesterstängt, så vår återkoppling kan ta längre tid än vanligt.

Intresserad av elköpsavtal för företag (PPA)?

Har du frågor om elköpsavtal för företag eller vill du teckna elavtal från en av våra solcellsparker till er organisation eller företag? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Mellan 1 juli och 12 augusti 2024 har vi semesterstängt, så vår återkoppling kan ta längre tid än vanligt.