Eskilstuna Stora Sundby solpark

Solparken i Stora Sundby, Eskilstuna, som började byggas i oktober 2023, står nu färdig och bidrar till en hållbar framtid. Med  7028 solpaneler har solparken en installerad kapacitet på 4,6 MWp och kan generera cirka 4665 MWh AC elektricitet per år.

Parken täcker ett inhängnat område på 5,9 hektar och har potentialen att producera tillräckligt med elektricitet för att driva 390 svenska hushåll under ett helt år.

För att skydda artrikedomen på platsen har marken under drifttiden hållas fri från sly, samtidigt som man i vissa sektioner har sått  ängsfröblandningar för att främja den biologiska mångfalden

Med denna satsning på förnybar energi tar Eskilstuna ett stort steg till att minska beroendet av fossila bränslen och minska koldioxidutsläppen. Solparken i Stora Sundby är ett utmärkt exempel på hur lokala initiativ kan ha en stor påverkan på både miljön och samhället.

Stora sundby

Snabbfakta

  • 4,6 MWp
  • 4665 MWh AC per år
  • 5,9 hektar inhängnat område
  • Solparken kan producera tillräckligt med elektricitet för att driva 390 svenska hushåll i ett helt år

Markägare

Är du markägare och intresserad att arrendera ut mark för minst 20 hektar? Skicka din intresseanmälan till oss så kontaktar vi dig. Mellan 1 juli och 12 augusti 2024 har vi semesterstängt, så vår återkoppling kan ta längre tid än vanligt.

Intresserad av elköpsavtal för företag (PPA)?

Har du frågor om elköpsavtal för företag eller vill du teckna elavtal från en av våra solcellsparker till er organisation eller företag? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Mellan 1 juli och 12 augusti 2024 har vi semesterstängt, så vår återkoppling kan ta längre tid än vanligt.