Därför ska du välja Turn Energy

Företag och organisationer kan minska sitt utsläpp och uppfylla hållbarhetsmålen genom att använda grön el från solenergi. Det ger även skattemässiga och ekonomiska fördelar för att främja övergången till förnybar energi.

Solenergi - Från
produktion till distribution

Turn Energy är specialiserade på att utveckla, driva och äga fristående solparker. I våra solparker, som finns på arrenderad mark, produceras energi som sedan säljs och distribueras till företag och organisationer som vill vara en del av omställningen till förnybar energi.

Solcell

Förtroende och stabilitet

Vi skiljer oss från många andra aktörer. Vi utvecklar, bygger och förvaltar solparkerna samt hanterar försäljningen av den genererade energin, det vill säga vi är s.k IPP (Independent power producers). Våra markägare kan känna sig trygga att vi stannar kvar, från det inledande planeringsstadiet ända tills parkerna når slutet av sin ekonomiska livslängd efter ca 45 år.

Ekonomiskt stabila

Vi har till mål att driftsätta solcellsparker motsvarande 1,5 GW till år 2028 i Sverige. Det är ett högt uppsatt mål som fler än oss tror på. Sedan november 2022 har investmentbolaget Omnes Capital avsatt 2 miljarder för Turn Energy för att förvekliga detta mål. Idag är vi 35 anställda på vårt kontor i Uppsala och fler kommer vi bli till 2024.

Stor erfarenhet

Omnes Capital har specialiserat sig på investeringar inom förnybar energi och har en gedigen erfarenhet inom solenergisektorn. Genom att vara en del av deras portfolio drar vi nytta av deras kunskap inom teknik, marknadstrender och affärsmodeller inom solcellsparksbranschen. Det är en stor nytta för att utveckla, effektivisera och förbättra våra solcellsparker.

Läs mer om Turn Energy

Läs mer om oss här

Markägare

Är du markägare och vill arrendera ut mark? Skicka in intresseanmälan till oss så kontaktar vi dig. Du kan också ringa oss på 018-59 18 00