Därför ska du teckna PPA med Turn Energy

Hem » Teckna PPA

Vad är ett PPA?

Ett PPA (Power Purchase Agreement) är ett långsiktigt elavtal mellan en elproducent och företagskund. Kunden får tillgång till en stabil och förutsägbar försörjning av ren och prisvärd energi under avtalstiden i en osäker energimarknad. Genom att teckna ett PPA säkerställs att en specifik solcellspark blir realiserad. De bidrar också till en mer hållbar framtid genom skapandet av en ny solcellspark och additionalitet – en ökning av förnybar energi i världen.

Varför ska du välja Turn Energy?

.

Tillväxtorienterat företag

Vi är en aktör med en imponerande utvecklingsportfölj med över 6,5 GW under 2023. Vi har flest gynnande beslut från länsstyrelserna under 2023*. Det påvisar vår expertis att välja mark med goda förutsättningar samt kunskap att värna om natur och miljö samt det svenska kulturarvet. 

Vårt mål är att driftsätta solcellsparker motsvarande 1,5 GW  i Sverige till år 2028.

*Utdrag från Länsstyrelsen Jan-dec 2023

solenergi, solpark, solcellspark, elavtal

Hållbarhet i fokus

Turn Energy ägs till 70% av Omnes Capital genom fonden CapeEnergie 5 som enbart investerar i företag som aktivt arbetar med att motverka negativ påverkan på klimatet och mänskligheten. Fonden klassas som artikel 9 inom EUs taxonomi regelverk, vilket ställer höga krav på dess portföljbolag. Bland annat behöver vi hållbarhetsrapportera i samband med vår årsredovisning, vilket gör oss till en av få inom solenergibranschen i Sverige som kan tillhandahålla det. 

Som kund kan du därför vara säker på att du får ren energi från solparker som skapas på ett rättvist och hållbart sätt.  

Vi är en IPP

Vi är specialiserade på att utveckla, driva och äga solparker. I våra solparker produceras förnybar energi som  vi sedan säljer, det gör oss till en Independent Power Producer (IPP). Vi har full kontroll över projektets livscykel från första markarrende, finansiering, till konstruktion, drift och energiproduktion. 

solcellspark, solpark, PPA, elhandelsavtal,
Solcellspark, solpark, PPA, elhandelsavtal

Kvalitet och erfarenhet

Våra leverantörer och partners inom bygg och drift är bland de mest erfarna i branschen och har stor erfarenhet av att skapa och sköta stora anläggningar i Europa.

Intresserad av PPA?

Har du frågor om PPA eller vill du teckna elavtal från en av våra solcellsparker till er organisation eller företag? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Markägare

Är du markägare och intresserad att arrendera ut mark för minst 15 hektar? Skicka din intresseanmälan till oss så kontaktar vi dig.