Därför ska du teckna el från Turn Energy

Företag och organisationer kan minska sitt utsläpp och uppfylla hållbarhetsmålen genom att använda grön el från solenergi. Det ger även skattemässiga och ekonomiska fördelar för att främja övergången till förnybar energi.

Lokal produktion och självförsörjning

Genom att teckna solenergi från en närliggande solcellspark kan organisationer dra nytta av lokal energiproduktion. Det minskar beroendet av energiimport och främjar energisjälvförsörjning i ditt område.

Lokal och regional förankring

Genom att teckna solenergi från en närliggande solcellspark kan organisationer upprätthålla starka lokala och regionala relationer. Det främjar samarbete och gemenskap och kan stärka den hållbara utvecklingen i ditt område.

Stabila energipriser

Solenergi har låga driftskostnader och kan erbjuda stabila energipriser över tid. Genom att teckna solenergi från en närliggande solcellspark kan organisationen skydda sig mot volatiliteten på energimarknaden och undvika prissvängningar.

En solcellspark med fokus på ert varumärke

Vi hjälper er att skapa en solcellspark som bär er unika prägel. Genom att använda en kombination av visuella element och storytelling kan ert företag eller organisation förmedla miljömedvetenhet och teknologisk innovation och differentiera er från konkurrenterna, locka investerare, press, partners samt kunder. Vi är öppna för era idéer. Kontakta oss så berättar vi mer.

Teckna grön el

Vill du teckna el från våra solcellsparker till er organisation eller företag? Kontakta Andreas Dahlin på andreas.dahlin@turnenergy.com

Markägare

Är du markägare och vill arrendera ut mark? Skicka in intresseanmälan till oss så kontaktar vi dig. Du kan också ringa oss på 018-59 18 00