Frågor om solkraftsproduktion på din mark?

Funderar du på hur en solpark på din mark kan påverka dig som markägare? Boka rådgivning och få svar på dina frågor.  Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi snart för att boka en tid som passar dig.

Hem » Boka konsultation

Boka rådgivning med våra markutvecklare

Att ha många frågor om solenergi är helt naturligt när man överväger att använda sin mark för solkraftproduktion.  Som markägare har du kanske många funderingar om hur det fungerar, vilka fördelar det kan ge dig, vilka fallgropar att se upp för och hur det kan påverka din verksamhet. Vi förstår komplexiteten i  beslutet, därför är våra markutvecklare redo att ge dig klara och begripliga svar på alla dina frågor. Rådgivningen  är helt förutsättningslöst och du förbinder dig inte till något. Rådgivning sker på telefon på en tid som passar dig.  Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi snart för att boka en tid som passar dig.

Fyll i formuläret

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom 24 timmar på helgfria vardagar mellan 08:00-17:00.

Bokning

Om vi inte når dig på telefon skickar vi ett e-postmeddelande med förslag på datum och tid för rådgivning.

Rådgivning

Vi börjar med telefonrådgivning. Om du vill ha en mer detaljerad genomgång av din mark kan vi även komma och besöka dig.

Helt förutsättingslöst

Rådgivningen är gratis och du förbinder dig inte till något.

Tre vanliga myter om solkraftsproduktion

FAQ

Enligt Världsbanken är elutbytet från solceller nästan lika stort i södra Sverige och längs kusterna i norra Sverige, som i Danmark, Nederländerna, Tyskland. Ändå är den installerade solpaker långt mycket lägre i Sverige.

Solkraft har sina begränsningar när det gäller att leverera el under vintermånaderna. Men det är viktigt att se solkraft som en del av ett större energisystem där varje energikälla bidrar till samhällets nytta på olika sätt.

Under sommaren, när solkraften producerar som mest, kan den komplettera andra energikällor som vindkraft som har lägre produktion- sol- och vindkraften kan därför anses vara utmärkta komplement till varandra för ett mer stabilt elsystem. Dessutom minskar produktionen från kärnkraft under sommarmånaderna på grund av underhåll, även kraftvärmen vars affärsmodell bygger på ett värmebehov minskar produktionen.

Att öka solkraftens andel i elsystemet kan också ha fördelar för vattenkraften. Under sommaren kan vattenkraftverken spara vatten i sina magasin, vilket kan användas under vintermånaderna för att balansera produktionen från vindkraften.

Svar:
Det finns goda förutsättningar för solcellsparker att bidra positivt till den biologiska mångfalden. Exempelvis kan orörd vall och ängsväxter under solcellerna stötta eller öka artrikedomen. Men också genom att utforma parken med kantzoner, träd, häckar eller och annan växtlighet kan de positiva effekterna på den biologiska mångfalden stärkas ytterligare. En solcellsanläggning kan därmed innebära en möjlighet för insekter, fjärilar och fågelliv som har svårt att få plats i det moderna jordbrukslandskapet.

Svar:
Solparker kan byggas på olika typer av mark. När vi väljer platser för solparker gör vi en noggrann helhetsbedömning som tar hänsyn till flera faktorer. Det inkluderar möjligheten att ansluta till elnätet, markens kvalitet och områdets övriga intressen. Vi värdesätter och skyddar vår jordbruksmark, och det är bara en liten del av den som används för solparker. De godkända solparkernas yta på jordbruksmark i Sverige utgör endast 0,1 procent av Sveriges totala jordbruksmark, och en del av den är i träda.

Mellan och under solpanelerna kan jordbruk eller jordbruksliknande verksamhet fortsätta. Det kan vara vallodling med regelbunden skörd, långliggande vall med ängsliknande slåtter eller bete. På så sätt kan jordbruksmarken bidra till två viktiga samhällsintressen – livsmedelsproduktion och förnybar energi. 

Boka rådgivning

Funderar du på hur en solpark på din mark kan påverka dig som markägare? Få alla dina frågor besvarade av våra markutvecklare. Boka en förutsättningslöst telefonmöte idag. Fyll i formuläret nedan, så återkommer vi snart för att boka en tid som passar dig.  

Markägare

Är du markägare och intresserad att arrendera ut mark för minst 15 hektar? Skicka din intresseanmälan till oss så kontaktar vi dig. 

Intresserad av PPA?

Har du frågor om PPA eller vill du teckna elavtal från en av våra solcellsparker till er organisation eller företag? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.