Vi letar efter mark för solkraftsproduktion

Få stabil inkomst som markägare genom arrende med garanterad avkastning.

Varför bygga en solcellspark?

Som markägare kan du få en återkommande och stabil inkomst genom att hyra ut en del av din mark. Du kan välja mellan två olika arrendealternativ: ett fast arrende eller ett golvarrende. Vid golvarrende får du en procentuell del av anläggningens produktion, som aldrig kan vara lägre än ett visst minimumbelopp. Oavsett vilket arrendealternativ du väljer kommer du att få en pålitlig och säker avkastning på din mark.

Markanvändning och landskapsförvaltning

Solcellsparker kan utnyttja tidigare obrukad mark med lågt ekonomiskt värde. De kan bidra till att förbättra användningen av marken.

Långsiktiga
ekonomiska fördelar

En solcellspark kan generera en stabil intäkt under en lång tid.

Ren och förnybar energikälla

Genom att utnyttja solens strålar minskar vi beroendet av fossila bränslen och bidrar till att bekämpa klimatförändringarna.

Minskad sårbarhet för energikriser

Genom att diversifiera energikällorna och integrera solenergi i energisystemet kan vi minska vår sårbarhet för energikriser

Vanliga frågor & svar

FAQ

Svar:
Som markägare får du en intäkt när arrendet startar, alltså när Turn Energy kliver in på marken. Du har
även möjlighet att utöver det årliga markarrendet ingå ett produktionsarrendeavtal där en del av den
årliga omsättningen av den producerade solelen betalas till dig.

Svar:
Våra solcellsparker är utsläppsfria och har låg påverkan på marken vilket gör att din jord får vila. Dessutom ger ett anläggningsarrende via oss en högre avkastning jämfört med ett jordbruksarrende till en annan lantbrukare.

Svar:
Genom att ingå i ett arrendeavtal med oss på binder du dig i 40–45 år. Våra solcellsparker kan ses som en trygg och långsiktig stabil investering, men till skillnad från exempelvis ett jordbruksarrende, som vanligtvis varar i 1–3 år, binder du upp dig under en längre period.

Svar:
Absolut! Du skapar öppna ytor i landskapet och slipper oroa dig för granbarkborrar, stormar och skogsbränder. Våra solcellsparker ger en trygg och årlig avkastning som gör att du slipper vänta 60–80 år då du normalt slutavverkar din skog.

Markägare

Är du markägare och vill arrendera ut mark? Skicka in intresseanmälan till oss så kontaktar vi dig. Du kan också ringa oss på 018-59 18 00

Teckna grön el

Vill du teckna el från våra solcellsparker till er organisation eller företag? Kontakta Andreas Dahlin på andreas.dahlin@turnenergy.com