Alvesta Hullevik solpark

Projektet inleddes i Novemer 2023 och stått klart sen sommaren 2024. Solparken omfattar 5 hektar mark, som idag mestadels består av kalhuggen skogsmark. För att skydda artrikedomen på platsen har marken under drifttiden hållas fri från sly, samtidigt som man i vissa sektioner har  sått ängsfröblandningar för att främja den biologiska mångfalden.

Parken producerar 4,2 MWp per år – vilket motsvarar elkonsumtionen för ungefär ungefär 350 svenska hushåll. 

Snabbfakta

  • Effekt: 4,2 MWp
  • 4214 MWh AC per år
  • 5 hektar inhängnat område
  • Solparken kan producera tillräckligt med elektricitet för att driva 350 svenska hushåll i ett helt år

Markägare

Är du markägare och intresserad att arrendera ut mark för minst 20 hektar? Skicka din intresseanmälan till oss så kontaktar vi dig. Mellan 1 juli och 12 augusti 2024 har vi semesterstängt, så vår återkoppling kan ta längre tid än vanligt.

Intresserad av elköpsavtal för företag (PPA)?

Har du frågor om elköpsavtal för företag eller vill du teckna elavtal från en av våra solcellsparker till er organisation eller företag? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Mellan 1 juli och 12 augusti 2024 har vi semesterstängt, så vår återkoppling kan ta längre tid än vanligt.